İngilizce

true

Türkçe
doğru, gerçek

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
trueÖrnekIt is true that my grandfather is more than seventy years old.TercümeBenim dedemin yetmiş yaşından büyük olduğu doğrudur.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.