İngilizce

visit

Türkçe
ziyaret

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
visitsÖrnekGenerally who visits their parents more, sons or daughters?TercümeGenelde kimler ebeveynlerini daha çok ziyaret eder, oğullar mı yoksa kızlar mı?
visitÖrnekThis village is a beautiful place to visit.TercümeBu köy ziyaret etmek için güzel bir yerdir.
visitÖrnekWho do you usually visit in summers?TercümeSen yazları genelde kimi ziyaret edersin?
visitsÖrnekMy uncle's visits are always special.TercümeBenim amcamın ziyaretleri her zaman özeldir.

visit çekim

PersonPresentPast
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.