İngilizce

visits

Türkçe
ziyaret eder, ziyaretler

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
visitsÖrnekGenerally who visits their parents more, sons or daughters?TercümeGenelde kimler ebeveynlerini daha çok ziyaret eder, oğullar mı yoksa kızlar mı?
visitÖrnekThis village is a beautiful place to visit.TercümeBu köy ziyaret etmek için güzel bir yerdir.
visitÖrnekWho do you usually visit in summers?TercümeSen yazları genelde kimi ziyaret edersin?
visitsÖrnekMy uncle's visits are always special.TercümeBenim amcamın ziyaretleri her zaman özeldir.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.