walking

Tercüme
yürüyor, yürümeye, yürümeyi
walk fiilinin çekimi
You
youare
sen
sizsiniz
siz
sen
ister misin
are
youare
sen
sizsiniz
(you/we/they için TO BE)
mısın?
olmak
walking
yürümeye
yürümeyi
yürüyor
without
olmadan
-sız
shoes
ayakkabılar
ayakkabı
ayakkabısı
.
Siz ayakkabısız yürüyorsunuz.
3 Yorum
I
ihave
benim ... var
bende
ben
Bana
have
ihave
benim ... var
bende
(to have) sahip olmak
var
"perfect tense" için yardımcı fiil
been
(geçmiş zaman) olmak
(geçmiş zaman) bulunmak
bulundu
walking
yürümeye
yürümeyi
yürüyor
since
beri
-den beri
this
bu
buna
bunun
morning
sabah
iyi sabahlar
.
Bu sabahtan beri yürüyorum.
6 Yorum
I
iam
ben
ben
Bana
am
iam
ben
-(i)m
walking
yürümeye
yürümeyi
yürüyor
to
kadar
kala
ile
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
right
sağa
doğru
sağ
.
Ben sağa doğru yürüyorum.
7 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster

walk fiilinin tüm çekimleri

PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.