watched

Tercüme
izledim, izlediler, izledik
watch fiilinin çekimi
I
ben
Bana
watched
izledim
izledik
izlemek
his
onun
presentation
sunum
on
üstü
-de/da/te/ta
üzerindeki
Wednesday
çarşamba
.
Ben onun sunumunu çarşamba günü izledim.
5 Yorum
Later
daha sonra
sonra
they
onlar
Bunlar
watched
izlediler
seyretti
izledik
television
televizyon
televizyonuna
televizyona
.
Daha sonra onlar televizyon izlediler.
11 Yorum
We
biz
watched
izledik
seyretti
izlemek
the
thesame
aynı
aynısını
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
same
thesame
aynı
aynısını
aynı
program
programı
program
programını
.
Biz aynı programı izledik.
7 Yorum

watch fiilinin tüm çekimleri

PersonPresentPast
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.