İngilizce

weather

Türkçe
hava, havada

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
weatherSayıtekilÖrnekNo one goes out in this weather.TercümeBu havada hiç kimse dışarı çıkmaz.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.