who

Tercüme
kim, kimler
Do
yapmak
yapması
etmek
we
biz
want
istiyor
ister misin
istemek
to
kadar
kala
ile
tell
söylemek
anlatmak
anlatmamı
him
ona (erkek)
ona
onu (erkek)
who
kim
kimler
we
biz
are
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
?
Ona kim olduğumuzu söylemek istiyor muyuz?
2 Yorum
They
onlar
Bunlar
tell
söylerler
anlatmamı
anlat
us
bize
bizi
who
kim
kimler
they
theyare
onlar
onlar
Bunlar
are
theyare
onlar
(you/we/they için TO BE)
mısın?
olmak
.
Onlar bize kim olduklarını söylerler.
4 Yorum
Who
kim
kimler
knows
bilir
tanır
biliyor
where
nereye
neredesiniz
neresi
they
theyput
koydular
onlar
Bunlar
put
theyput
koydular
koydu
(put on) giymek
koymak
it
onu
Bu
ona
!
Kim bilir onu nereye koydular!
15 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.