İngilizce
years
Türkçe
yıl, yılları, yıllar

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
yearSayıtekilÖrnekIn a yearTercümeBir yıl içinde
yearsSayıçoğulÖrnekFor yearsTercümeYıllarca
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.