Aktie

Tercüme
Wir
wirlesen
okuyoruz
biz
Biz (Zamir, 1. Çoğul kişi)
lesen
okuyoruz
oku
okuyorlar
über
ilgili
üzerine
hakkında
Aktien
hisseler
.
Hisselerle ilgili okuyoruz.
Wie
nasıl
gibi
Nasıl
stehen
yakışıyor
duruyor
die
dieAktien
hisselerin
hisselerle
bu
Aktien
dieAktien
hisselerin
hisselerle
hisseler
?
Hisselerin durumu nedir?
Die
dieAktien
hisselerin
hisselerle
bu
Artikel (Feminin, Nominativ)
Aktien
hisseler
stehen
yakışıyor
duruyor
gut
iyi
iyisidir
iyidirler
.
Hisseler iyi durumda.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.