Batterie

Tercüme
pil, pili, pile
Ich
benim
ben
Benim
brauche
(bir şeye) ... ihtiyacım var
Batterien
piller
aküler
.
Benim pile ihtiyacım var.
1 Yorum
Wir
wirhaben
bizde
biz
Biz (Zamir, 1. Çoğul kişi)
haben
bizim ... var
onların ... var
sizin ... var (resmi)
Batterien
aküler
piller
.
Bizim pillerimiz var.
2 Yorum
Die
bu
Artikel (Feminin, Nominativ)
Batterie
pil
akü
pili
Pil
Daha Fazla Cümle Göster

Varyasyonlar

Sayıi halie hali
çoğulBatterien
tekilBatterie
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.