Erfolg

Tercüme
başarı
Ich
ichdenke
düşünüyorum
ben
benim
Ben
denke
düşünüyorum
,
dass
ki
-eceğini
-diğini
er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
Erfolg
başarı
haben
bizim ... var
sahibiz
onların ... var
wird
olacak
(edilgen)
.
Onun başarılı olacağını düşünüyorum.
Das
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
Konzert
konser
konsere
war
idi
-idi
ein
bir (Maskulin)
bir (Neutrum)
bir
großer
büyük
büyük (männl.)
Erfolg
başarı
.
Konser büyük bir başarıydı.
Sie
siehatteErfolg
başarılıydı
o
onlar
onu
hatte
... var (-di'li geçmiş zaman)
sahip olmak (-di'li geçmiş zaman)
vardı
Erfolg
başarı
.
Başarılıydı.
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.