Site dili: Türkçe
Başla

Fans

Tercüme
taraftar
Sind
-mı/-mi/-mu
olmak 3. şahıs çoğul
-dır/-dir/-dur/-dür
das
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
deine
deineFans
taraftarların
senin
seninki
Fans
deineFans
taraftarların
taraftar
?
Bunlar senin taraftarların mı?
2 Yorum
Ich
ichhabe
bende
benim
ben
Benim
habe
benim ... var
bende
sahip
viele
çok
fazla
birçok
Fans
taraftar
.
Benim çok taraftarım var.
4 Yorum
Sie
siehaben
sahipler
onların ... var
sizin ... var
onlar
o
onu
haben
Siehaben
onların ... var
sizin ... var
onlarda
onların ... var
sizin ... var (resmi)
bizim ... var
viele
çok
birçok
fazla
Fans
taraftar
.
Onların çok taraftarları var.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.