Ideen

Tercüme
fikirler
Meine
benim
Studentin
öğrenci (dişil)
üniversite öğrencisi
öğrencisinin
hat
var
onun ... var
vardır
viele
çok
birçok
fazla
Ideen
fikirler
.
Benim kız öğrencimin çok fikri var.
Du
duhast
senin ... var
sende
senin
sen
hast
(senin) ... var mı?
sahip
vier
dört
dörtten
gute
iyi
iyi (weibl.)
Ideen
fikirler
.
Senin dört iyi fikrin var.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.