Site dili: Türkçe
Başla

Liste

Tercüme
liste, listemiz
Das
dasist
bu
budur
o
bu
buna
şu
ist
Dasist
o
-dır/-dir/-dur/-dür
var
olmak (3. Tekil kişi)
eine
bir (Feminin, Nominativ)
bir
gute
iyi
iyi (weibl.)
Liste
liste
listemiz
.
Bu iyi bir liste.
Wo
nerede
neredeydin
nerededir
hast
(senin) ... var mı?
sahip
du
sen
senin
diese
dieseListe
listeyi
bu
bunlar
Liste
dieseListe
listeyi
liste
listemiz
gefunden
buldu
bulmak (Perfekt)
?
Sen bu listeyi nerede buldun?
Sein
onun
olduğunu
olduğu
Name
ismin
isim
ad
ist
istnicht
değil
değildir
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
nicht
istnicht
değil
değildir
yok
değil
değiller
auf
aufderListe
listede
üzerindeyiz
üzerinde
üstünde
der
aufderListe
listede
üzerindeyiz
Artikel (Feminin,Genitiv)
bu
Artikel (Maskulin, Nominativ)
Liste
aufderListe
listede
liste
listemiz
.
Onun ismi listede değil.
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.