Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

Musik+instrument

Tercüme

Die
Frauen
spielen
keine
Musikinstrumente
.

Kadınlar enstrüman çalmıyorlar.

1 Yorum

Laura
kann
ein
Musikinstrument
spielen
.

Laura bir müzik aleti çalabiliyor.

Du
spielst
drei
Musikinstrumente
.

Sen üç müzik aleti çalıyorsun.

Varyasyonlar

sayıi halie hali
çoğulMusikinstrumente
tekilMusikinstrument
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.