Site dili: Türkçe
Başla

Musik

Tercüme
müzik
Obwohl
-dığı halde
rağmen
....-na/...-ne rağmen
wir
biz
Musik
müzik
hören
duymak
,
können
-ebilmek
wir
wirlesen
okuyoruz
biz
lesen
wirlesen
okuyoruz
okuyorlar
okur
oku
.
Biz müzik dinlediğimiz halde okuyabiliriz.
1 Yorum
Obwohl
-dığı halde
rağmen
....-na/...-ne rağmen
wir
biz
Musik
müzik
hören
duymak
,
können
-ebilmek
wir
wirlesen
okuyoruz
biz
lesen
wirlesen
okuyoruz
okuyorlar
okur
oku
.
Biz müzik dinlediğimiz halde okuyabiliriz.
1 Yorum
Obwohl
-dığı halde
rağmen
....-na/...-ne rağmen
wir
biz
Musik
müzik
hören
duymak
,
können
-ebilmek
wir
wirlesen
okuyoruz
biz
lesen
wirlesen
okuyoruz
okuyorlar
okur
oku
.
Biz müzik dinlediğimiz halde okuyabiliriz.
1 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.