Site dili: Türkçe
Başla

Paket

Tercüme
paket, paketin
Dieses
bu
Bu
Paket
paket
paketin
Cinsiyet: Nötr
wurde
oldu
dönüştü
oldum
zu
çok
-e hakkında
fazla
teuer
pahalı
pahalıdır
.
Bu paket çok pahalı oldu.
Das
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
Paket
paket
paketin
paket
Ich
ben
benim
Ben
zeige
gösteririm
gösteriyorum
göstermek
Ihnen
Size/Sizi (resmi)
,
was
ne
neyi
bir şeyler
im
imPaket
pakette
-de/-da (in dem)
Paket
imPaket
pakette
paketin
paket
ist
olduğunu
var
olmak (3. Tekil kişi)
.
Ben size pakette ne olduğunu gösteririm.
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.