Site dili: Türkçe
Başla

Weise

Tercüme
Jeder
her
herkes
Her
Autor
yazar
schreibt
yazar
yazıyor
auf
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
üzerinde
üstünde
seine
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
onun
eigene
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
kendine
kendi
kendinin
Weise
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
.
Her yazar kendine özgü bir biçimde yazıyor.
Jeder
her
herkes
Her
Autor
yazar
schreibt
yazar
yazıyor
auf
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
üzerinde
üstünde
seine
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
onun
eigene
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
kendine
kendi
kendinin
Weise
aufseineeigeneWeise
kendine özgü bir biçimde
.
Her yazar kendine özgü bir biçimde yazıyor.
Auf
AufdieseWeise
Bu şekilde
üzerinde
üstünde
diese
AufdieseWeise
Bu şekilde
bu
bunlar
Weise
AufdieseWeise
Bu şekilde
können
-ebilmek
wir
biz
helfen
yardım etmek
yardım edecekler
yardım edersiniz
.
Bu şekilde yardım edebiliriz.
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.