Almanca

Wetter

Türkçe
hava

Örnek cümleler

KelimeSayıCinsiyetİsim HaliÖrnekTercüme
WetterSayıtekilCinsiyetnötrİsim Haliyalın halÖrnekDas Wetter ist nicht gut.TercümeHava iyi değil.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.