allein

Tercüme
yalnız, baş başa, tek başına
Wir
wirsindallein
baş başayız
yalnızız
biz
Biz (Zamir, 1. Çoğul kişi)
sind
Wirsindallein
yalnızız
olmak 3. şahıs çoğul
-dır/-dir/-dur/-dür
-tır/-tir/-tur/-tür
allein
Wirsindallein
yalnızız
baş başa
yalnız
tek başına
mit
mitdenKindern
çocuklarla
birlikte
-la
olan
den
mitdenKindern
çocuklarla
çocuklara
Artikel (Maskulin, Akkusativ)
-
Kindern
mitdenKindern
çocuklarla
çocuklara
çocuklar (Dat./Akk.)
.
Biz çocuklarla baş başayız.
2 Yorum
Er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
O
schreibt
yazar
yazıyor
,
sobald
(yap) -ar (yap) -maz
(ol)-unca
er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
allein
yalnız
tek başına
baş başa
ist
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
.
O yalnız kalır kalmaz yazar.
Sie
sielesen
okuyorlar
okuyorsunuz
okursunuz
onlar
o
onu
lesen
Sielesen
okuyorsunuz
okursunuz
okuyorlar
okurlar
[okuyorlar/okurlar/okuyorsunuz/okursunuz]
allein
yalnız
tek başına
baş başa
.
Onlar yalnız okurlar.
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.