am

Tercüme
an dem = -de/-da (Lokativ)
Wir
wirsindamTor
kapıdayız
biz
Biz (Zamir, 1. Çoğul kişi)
sind
olmak 3. şahıs çoğul
-dır/-dir/-dur/-dür
-tır/-tir/-tur/-tür
am
amTor
kalede
kapıda
an dem = -de/-da (Lokativ)
Tor
amTor
kalede
kapıda
kapı
kale (futbol)
gol (futbol)
.
Biz kapıdayız.
6 Yorum
Er
erist
o
odur
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
O
ist
Erist
o
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
am
amTor
kalede
kapıda
an dem = -de/-da (Lokativ)
Tor
amTor
kalede
kapıda
kapı
kale (futbol)
gol (futbol)
.
O kapıda.
1 Yorum
Das
dasist
bu
budur
o
o
bu
buna
ist
Dasist
o
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
,
am
amFenster
pencerede
an dem = -de/-da (Lokativ)
Fenster
amFenster
pencerede
pencereler
pencere
pencereleri
.
Bu o, pencerede.

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.