bevor

Tercüme
- den / - dan önce
Schließen
schließenSie
kapatınız
kapatın
kapatıyorsunuz
kapatın
kapatıyorlar
kapatırlar
Sie
SchließenSie
kapatınız
kapatın
Siz
Onlar
O
das
dasFenster
pencereye
camı
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
Fenster
dasFenster
pencereye
camı
pencereyi
pencereler
pencere
,
bevor
- den / - dan önce
Sie
Siz
Onlar
O
zu
çok
fazla
-e hakkında
Bett
yatağımı
yatak
gehen
geçer
gitmek
gidiyorlar
.
Yatmadan önce pencereyi kapatınız .
6 Yorum
Bevor
Bevor...mache
yapmadan
- den / - dan önce
-den / -dan önce
ich
ben
benim
das
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
mache
Bevor...mache
yapmadan
ben yapıyorum
yapıyorum
yapacağım
,
gehe
geheich
gideceğim
giderim
gidiyorum
ich
geheich
gideceğim
ben
benim
ins
insAusland
yurt dışına
-in içine
Ausland
insAusland
yurt dışına
yurt dışı
.
Bunu yapmadan önce yurt dışına gideceğim.
bevor
- den / - dan önce
önce
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.