Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

englische

Tercüme
ingiliz, ingilizce
Englische
Küche
ist
salzig
.
Ingiliz mutfağı tuzludur.
2 Yorum
Sie
hat
viele
englische
Freunde
.
Onun birçok İngiliz arkadaşı var.
1 Yorum
Ich
habe
englische
Verbindungen
.
Benim İngiliz bağlantılarım var.
1 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster

Varyasyonlar

Sayıdişilerilnötr
çoğul
tekilenglischeenglischenEnglisch
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.