größte

Tercüme
en büyük, en uzun (boylu)
Ist
-dır/-dir/-dur/-dür
var
olmak (3. Tekil kişi)
das
bu
buna
şu
die
bu
größte
en büyük
en uzun (boylu)
Wohnung
daire
,
die
dieSiehaben
elinizdeki
bu
Sie
dieSiehaben
elinizdeki
sizin ... var
sizde
onlarda
Siz
Onlar
O
haben
dieSiehaben
elinizdeki
sizin ... var
sizde
onlarda
sizin ... var (resmi)
bizim ... var
sahibiz
?
Bu sizin elinizdeki en büyük daireniz mi?
2 Yorum
Meine
meineFreude
sevincim
benim
Freude
sevinç
ist
-dır/-dir/-dur/-dür
var
olmak (3. Tekil kişi)
die
bu
größte
en büyük
en uzun (boylu)
Freude
sevinç
.
Benim sevincim en büyük sevinçtir.
3 Yorum
Sie
Sieist
o
o
onlar
onu
ist
Sieist
o
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
die
bu
größte
en büyük
en uzun (boylu)
Biene
arı
arısı
.
O, en büyük arıdır.
4 Yorum

Varyasyonlar

Sayıdişilerilnötr
çoğul
tekilgrößeregroßengrößeres
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.