Site dili: Türkçe
Başla

konnte

Tercüme
-mek zorunda olmak (Präteritum)
können fiilinin çekimi
Ich
ben
benim
Ben
konnte
-mek zorunda olmak (Präteritum)
euch
sizi
sizi/size (2. şahıs çoğul)
birbirinize
nicht
değiller
yok
değil
finden
buluyorsun
bulmak
buluruz
.
Ben sizi bulamadım.
2 Yorum
Ich
ichkonntenichtlesen
okuyamıyordum
ben
benim
Ben
konnte
Ichkonntenichtlesen
okuyamıyordum
yapamadım
-mek zorunda olmak (Präteritum)
nicht
Ichkonntenichtlesen
okuyamıyordum
yapamadım
değiller
yok
değil
lesen
Ichkonntenichtlesen
okuyamıyordum
okuyorlar
okur
oku
,
als
alsichkleinwar
ben küçükken
benden
-den (karşılaştırma)
olarak
ich
alsichkleinwar
ben küçükken
benden
ben
benim
klein
alsichkleinwar
ben küçükken
küçüktür
küçük
war
alsichkleinwar
ben küçükken
idi
-idi
.
Ben küçükken okuyamıyordum.
2 Yorum
Ich
ben
benim
Ben
konnte
konntenicht
yapamadım
-mek zorunda olmak (Präteritum)
nicht
konntenicht
yapamadım
değiller
yok
değil
.
Ben yapamadım.
3 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.