Site dili: Türkçe
Başla

soll

Tercüme
gerektiğini, -meli, -muş
sollen fiilinin çekimi
Und
ve
peki
Ve
wo
nerede
neredeydin
nerededir
soll
-meli
gerektiğini
-sin
er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
jetzt
şimdi
schlafen
uyuyorlar
uyurlar
uyuyoruz
?
Ve o şimdi nerede uyumalı?
2 Yorum
Ich
ichhabe
bende
ben
benim
Benim
habe
benim ... var
bende
sahip
alles
her şey
her şeyi
hepsini
,
was
ne
neyi
nesi
ich
ben
benim
brauche
(bir şeye) ... ihtiyacım var
.
Was
Ne
Kaç
Kaça
soll
-meli
gerektiğini
-muş
ich
ben
benim
mir
bana
kendime
beni
noch
daha
ne
henüz
wünschen
dilemek
?
İhtiyacım olan her şeye sahibim. Daha ne isteyebilirim ki kendime ?
Soll
-meli
gerektiğini
-sin
ich
ben
benim
nach
-(y)a
-(y)e
Großbritannien
Büyük Britanya
gehen
geçer
gitmek
gidiyorlar
?
Ben Büyük Britanya'ya gitmeli miyim?
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.