wesentlichen

Tercüme
önemli, esas, temel
Sie
Siehatdie
... onda
onlar
o
onu
hat
Siehatdie
... onda
var
vardır
sahip
die
Siehatdie
... onda
bu
wesentlichen
önemli
esas
temel
Zahlen
sayılar
rakam
sayı
.
Önemli sayılar onda.
1 Yorum
Ich
ichlese
okuyorum
ben
benim
Ben
lese
[okuyorum/okurum]
okurum
die
bu
wesentlichen
önemli
esas
temel
Zeitungen
gazetelerin
gazetelere
gazeteler
.
Önemli gazeteleri okuyorum.
Sie
o
onlar
onu
kennt
tanır
tanıyor
bilir
die
bu
wesentlichen
önemli
esas
temel
Leute
insanları
kişileri
kişiler
.
O önemli kişileri tanıyor.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.