wird

Tercüme
olacak, (edilgen)
werden fiilinin çekimi
Wohin
nereye
wird
olacak
(edilgen)
er
o
O (Maskulin 3. tekil kişi zamiri)
gegangen
gegangensein
gitmiş
gitmiş
gitti
sein
gegangensein
gitmiş
olduğunu
olduğu
olduğunuzu
?
O Nereye gitmiş olacak?
1 Yorum
Diese
bu
bunlar
Bu
Hochzeit
düğün
düğünde
düğünüm
wird
olacak
(edilgen)
deutlich
sarih
aşikar
açık
weniger
daha az
beklemezdim
kosten
mal olmak
tutuyor
fiyatı ... olmak
.
Bu düğün açıkça daha aza mal olacak.
2 Yorum
Das
buna
şu
Artikel (Nötr, Yalın)
wird
(edilgen)
olacak
Sie
Siz
Onlar
O
nichts
hiçbir şey
yok
kosten
olmayacak
tutuyor
fiyatı ... olmak
.
Bunun size bir maliyeti olmayacak.
1 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster

werden fiilinin tüm çekimleri

PersonPresentPast
ichwerdewurdeward~
duwirstwurdestwardest~
er/sie/eswirdwurdeward~
wirwerdenwurdenwarden~
ihrwerdetwurdetwardet~
sie/Siewerdenwurdenwarden~
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.