zu

Tercüme
çok, fazla, -e hakkında
Ich
ichgehe
gideceğim
yürüyorum
ben
benim
Ben
gehe
giderim
gidiyorum
zu
çok
-e hakkında
fazla
einer
bir (Dativ dişil)
bir
Hochzeit
düğünde
düğünüm
düğün
.
Ben bir düğüne gidiyorum.
4 Yorum
Ist
var
olmak (3. Tekil kişi)
olur
jemand
kimse
birisi
biri
zu
zuHause
evde
çok
fazla
-e hakkında
Hause
zuHause
evde
evde - eve
?
Evde kimse var ?
5 Yorum
Ist
-dır/-dir/-dur/-dür
var
olduğunu
sie
o
onlar
onu
zu
zuHause
evde
çok
fazla
-e hakkında
Hause
zuHause
evde
evde - eve
?
O evde mi?
6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.