Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

Tuesday

Tercüme

salı, salıya

They
work
from
Tuesday
to
Thursday
.

Onlar salıdan perşembeye kadar çalışırlar.

42 Yorum

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

Pazartesi, Salı ve Çarşamba

30 Yorum

Today
is
Tuesday
!

Bugün salı!

6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla