Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

address

Tercüme

adres

Write
for
me
your
personal
address
,
please
.

Benim için kişisel adresini yaz, lütfen.

8 Yorum

I
know
her
address
.

Ben onun adresini biliyorum.

9 Yorum

The
address

Adres

3 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla