Duolingo
Site dili:Türkçe
Başla

alcohol

Tercüme

alkol

They
have
reduced
the
alcohol
in
this
wine
.

Onlar bu şarabın içindeki alkol miktarını azalttılar.

2 Yorum

The
bottle
is
full
of
pure
alcohol
.

Şişe saf alkol doludur.

5 Yorum

He
has
alcohol
.

Onda alkol var.

8 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla