Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

announce

Tercüme

duyurmak

My
brothers
announce
the
date
of
the
party
.

Benim erkek kardeşlerim partinin tarihini duyururlar.

3 Yorum

They
announce
the
next
stage
.

Onlar bir sonraki aşamayı duyururlar.

14 Yorum

I
announce
her
book
.

Ben onun kitabını duyururum.

26 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla