Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

basket

Tercüme

sepet

My
basket
is
under
the
table
.

Benim sepetim masanın altındadır.

8 Yorum

I
make
a
basket
for
my
mother
.

Ben annem için bir sepet yaparım.

3 Yorum

The
fruit
is
in
the
basket
.

Meyve sepetin içindedir.

6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla