Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

beauty

Tercüme

güzellik

Beauty
is
not
everything
.

Güzellik her şey değildir.

4 Yorum

The
beauty

Güzellik

3 Yorum

Beauty
is
not
everything
.

Güzellik her şey değildir.

4 Yorum

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla