Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

can

Tercüme

edebilir, -ebilmek

Now
you
can
show
who
you
are
.

Şimdi sen kim olduğunu gösterebilirsin.

2 Yorum

They
can
develop
a
program
.

Onlar bir program geliştirebilirler.

4 Yorum

What
else
can
I
do
?

Ben başka ne yapabilirim?

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla