Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

cheese

Tercüme

peynir

You
drink
milk
and
eat
a
cheese
sandwich
.

Siz süt içersiniz ve peynirli bir sandviç yersiniz.

19 Yorum

We
eat
cheese
and
they
eat
fish
.

Biz peynir yeriz ve onlar balık yerler.

25 Yorum

He
eats
a
cheese
sandwich
.

O peynirli bir sandviç yer.

49 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla