Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

country

Tercüme

ülke

Italy
is
a
very
beautiful
country
.

İtalya çok güzel bir ülkedir.

2 Yorum

We
are
an
independent
country
.

Biz bağımsız bir ülkeyiz.

2 Yorum

Italy
is
a
country
.

İtalya bir ülkedir.

4 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla