Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

delivers

Tercüme

Who
delivers
the
newspapers
at
night
?

Gazeteleri geceleyin kim dağıtır?

6 Yorum

She
delivers
the
letter
.

O, mektubu teslim eder.

20 Yorum

She
delivers
newspapers
.

O gazete dağıtır.

37 Yorum

deliver fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla