Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

demands

Tercüme

My
mother
demands
an
answer
.

Benim annem bir cevap talep eder.

7 Yorum

The
market
demands
more
.

Piyasa daha fazlasını talep eder.

10 Yorum

He
demands
a
chair
.

O bir sandalye talep eder.

7 Yorum

demand fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Idemanddemanded
he/she/itdemandsdemanded
you/we/theydemanddemanded
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla