Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

everyone

Tercüme

herkes, herkese, herkesi

There
is
a
magazine
for
everyone
.

Herkes için bir dergi vardır.

6 Yorum

Is
there
food
for
everyone
?

Herkes için yemek var mı?

11 Yorum

Everyone
likes
this
place
.

Herkes burayı sever.

24 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla