Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

fifty

Tercüme

elli

She
has
fifty
dresses
.

Onun elli tane elbisesi var.

10 Yorum

There
are
over
fifty
newspapers
.

Elliden fazla gazete var.

3 Yorum

In
fifty
years

Elli yıl içinde

15 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla