Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

girls

Tercüme

kızlar, kız çocukları

The
women
and
the
girls
read
.

Kadınlar ve kızlar okurlar.

43 Yorum

The
girls
and
the
boys
read
.

Kızlar ve oğlanlar okur.

77 Yorum

The
girls
and
the
boys
eat
.

Kızlar ve oğlanlar yer.

51 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla