Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

help

Tercüme

yardım, yardım et, yardımınız

Are
you
going
to
help
us
or
not
?

Siz bize yardım edecek misiniz etmeyecek misiniz?

2 Yorum

We
are
going
to
help
my
brother
.

Biz benim erkek kardeşime yardım edeceğiz.

5 Yorum

Is
he
going
to
help
us
?

O bize yardım edecek mi?

4 Yorum

help fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla