Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

history

Tercüme

tarih

Every
country
has
its
own
history
.

Her ülkenin kendi tarihi vardır.

7 Yorum

He
has
many
history
books
.

Onun birçok tarih kitabı vardır.

5 Yorum

He
is
a
history
teacher
.

O bir tarih öğretmenidir.

10 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla