Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

hotel

Tercüme

otele, otel, oteli

The
hotel
is
by
my
house
.

Otel benim evimin yanında.

29 Yorum

Are
we
in
the
same
hotel
?

Biz aynı otelde miyiz?

14 Yorum

He
is
in
the
hotel
.

O oteldedir.

11 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla