Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

importance

Tercüme

önem, önemi

The
students
do
not
understand
the
importance
of
the
book
.

Öğrenciler kitabın önemini anlamıyorlar.

4 Yorum

Really
,
it
has
no
importance
.

Gerçekten, onun hiç önemi yok.

15 Yorum

It
is
of
great
importance
.

Çok önemli.

6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla