Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

impossible

Tercüme

imkansız, olmaz

Today
is
impossible
for
us
.

Bugün bizim için imkansız.

6 Yorum

Why
is
it
impossible
?

O neden imkansız?

49 Yorum

What
is
impossible
?

İmkansız nedir?

30 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla