Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

investment

Tercüme

yatırım, yatırımdır

Your
daughter
's
education
is
an
important
investment
.

Kızınızın eğitimi önemli bir yatırımdır.

4 Yorum

Which
investment
is
more
important
?

Hangi yatırım daha önemlidir?

4 Yorum

Your
daughter
's
education
is
an
important
investment
.

Kızınızın eğitimi önemli bir yatırımdır.

4 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla