Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

island

Tercüme

ada, adadır

The
island
is
always
there
.

Ada her zaman oradadır.

3 Yorum

We
swim
to
the
island
.

Biz adaya yüzeriz.

3 Yorum

The
island
is
beautiful
.

Ada güzel.

2 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla